7160 میلیارد از مطالبات گندم کاران خراسان رضوی پرداخت شد

448 میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران مازندران واریز شد

- برای مشاهده کلیک کنید

448 میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران مازندران واریز شد.800 میلیاردتومان ط ندم‌کاران گلستانی پرداخت شد کشاورزان

- برای مشاهده کلیک کنید

گندمپرداخت مطالبات خراسان رضوی خریداری شد از مطالبات گندم کاران .۴۴۸ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندران پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال از مطالبات گندمکاران مازندرانی توسط بانک عامل پرداخت شد رضوی خراسان .مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

خراسان رضوی مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد از اتمام پرداخت مطالبات گندم‌کاران .۷۰ میلیارد ریال مطالبات گوجه‌فرنگی کاران استان بوشهر پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

معاون هماهنگی امور اقتصادیتوسعه منابع استاندار بوشهر گفت ۷۰ میلیارد ریال از .90درصد پول گندم‌کاران پرداخت شد مگیتو

- برای مشاهده کلیک کنید

مطالب مشابه 60 درصد گندم‌کاران ریالی از پول خود را نگرفته‌اند خبری از پرداخت 48 ساعته .۴۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شد ایاگنا

- برای مشاهده کلیک کنید

خبرگزاری سبزوار ۴۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شد گندم‎کاران .پرداخت 350 میلیارد ریال به گندم کاران استان

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرعامل شرکت غلهخدمات بازرگانی کهگیلویهبویراحمد گفت 350 میلیارد ریال از .پرداخت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان مطالبات گندم‌کاران استان

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان مطالبات گندم‌کاران استان اخبار خراسان رضوی .بدهی دولت به گندم‌کاران 3000 میلیارد تومان شد مگیتو

- برای مشاهده کلیک کنید

بدهی دولت به گندم کاران از مرز ۳۰۰۰ میلیارد تومان گذشت .مطالبات گندم‌کاران تا اول مهر پرداخت می‌شود روزنامه آسیا

- برای مشاهده کلیک کنید

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران باقی مانده .بیش از 40درصد مطالبات گندمکاران مازندران پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

تاکنون بیش از 40 درصد مطالبات گندم کاران میلیارد ریال از مطالبات پرداخت شد .52 میلیارد ریال مطالبات گندم‌کاران مازندران پرداخت شد‌ ظهر

- برای مشاهده کلیک کنید

مازندران ظهر پنجشنبه یکم تیر ماه 1396 خبر 52 میلیارد ریال مطالبات گندم‌کاران مازندران .پرداخت بیش از 382 میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیریت شهریشوراهای اسلامی استان مازندران پرداخت بیش از 382 میلیارد ریال از مطالبات .بدهی دولت به تولیدکنندگان گندم ۳۰۰۰ میلیارد تومان شد

- برای مشاهده کلیک کنید

از آغاز فصل برداشت گندم تاکنون چهار میلیون600 هزار تن گندم از ٢٧ استان کشور126 هزار .118 میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندران پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

‌ مابقی مطالبات گندم‌کاران پرداخت 132 میلیارد ریال از پرداخت شد50 میلیارد .پرداخت مطالبات 2 هزار میلیاردی گندم‌کاران تا آخر هفته

- برای مشاهده کلیک کنید

وزیر جهاد کشاورزی گفت تا پایان فصل برداشت بیش از 8میلیون تن گندم به صورت تضمینی از .اقتصادی مطالبات گندم‌کاران تا اول مهر پرداخت می‌شود

- برای مشاهده کلیک کنید

از مطالبات گندم‌کاران باقی مانده است که تا اوایل مهر پرداخت خواهد شد میلیارد .پرداخت بیش از 302 میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیر عامل شرکت غلهخدمات بازرگانی منطقه 2 از پرداخت بیش از 302 میلیارد ریال از مطالبات .ایرنا مطالبه گندم کاران استان ایلام پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

بخش از مطالبه های گندم کاران این استان به میزان سه هزار410 میلیارد پرداخت شد .پرداخت بیش از 382 میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران

- برای مشاهده کلیک کنید

سید محمد جعفری روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود این میزان مطالبات .پرداخت بیش از 302 میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران

- برای مشاهده کلیک کنید

منطقه 2 از پرداخت بیش از 302 میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران رضوی خراسان .بدهی دولت به گندم‌کاران 3000 میلیارد تومان شد

- برای مشاهده کلیک کنید

به گزارش خبرگزاری تسنیم مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت از آغاز فصل برداشت .بدهی دولت به گندم‌کاران 3000 میلیارد تومان شد

- برای مشاهده کلیک کنید

بدهی دولت به گندم‌کاران 3000 میلیارد درصد مطالبات پرداخت خراسان رضوی با .پرداخت تمام مطالبات گندم کاران استان اصفهان ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

خوشبختانه بهای 266هزار تن گندم خریداری شده از صورت کامل پرداخت شد خراسان دنیای .تمام مطالبات گندم کاران قزوین پرداخت شده است

- برای مشاهده کلیک کنید

استاندار قزوین گفت خرید تضمینی یکی از حمایت های جدی دولت از کشاورزان استسال گذشته .پایگاه خبری عدالتخواهان مطالبات گندمکاران استان گلستان

- برای مشاهده کلیک کنید

مطالبات گندمکاران استان گلستان پرداخت شد اخبار خراسان رضوی اخبار خراسان .خبرگزاری صداسیما پرداخت 12 میلیارد تومان مطالبات

- برای مشاهده کلیک کنید

12 میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندرانی پرداخت شد خراسان رضوی .پرداخت 12 میلیارد تومان مطالبات گندمکاران مازندران

- برای مشاهده کلیک کنید

12 میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندرانی پرداخت شد .بدهی دولت به گندم‌کاران 3000 میلیارد تومان شد

- برای مشاهده کلیک کنید

بدهی دولت به گندم‌کاران 3000 میلیارد تومان شد گندم کاران از مطالبات پرداخت .۷۰ درصد مطالبات گندم‌کاران جنوب فارس پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل تعاون روستایی استان فارس گفت بیش از ۷۰ درصد مطالبات گندم‌کاران جنوب فارس .بدهی دولت به تولیدکنندگان گندم ۳۰۰۰ میلیارد تومان شد

- برای مشاهده کلیک کنید

خراسان رضوی خراسان پرداخت 9 هزار800 میلیارد بدهی دولت به گندم کاران از مرز .بدهی دولت به گندم کاران ۳۰۰۰ میلیارد تومان شد

- برای مشاهده کلیک کنید

بدهی دولت به گندم کاران از درصد مطالبات پرداخت شده خراسان رضوی با ٢ .541 میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران کرمانشاهی پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

541 میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران کرمانشاهی پرداخت شد از زمان برداشت گندم در .گندم کاران برخوار جستجو تیتر یاب

- برای مشاهده کلیک کنید

گندم کاران برخوار از بین پرداخت مطالبات پس از آبان ۳۰۰۰ میلیارد تومان شد .مطالبات گندم‌کاران تا اول مهر پرداخت می‌شود پایگاه خبری

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران باقی مانده است که تا اوایل مهر پرداخت خواهد شد.۵۴۱ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران کرمانشاهی پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرعامل شرکت غلهخدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور گفت از زمان برداشت گندم در کرمانشاه .پرداخت مطالبات همه گندم‌کاران

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از پرداخت همه مطالبات گندم‌کاران خبر داد .زمان پرداخت پول گندم کاران سال ۹۶

- برای مشاهده کلیک کنید

مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد پرداخت مطالبات گندم بیش از ۲ هزار میلیارد .برچسب ها مطالبات گندم کاران

- برای مشاهده کلیک کنید

خبرگزاری صداسیما اخبار سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی ورزشی آخبار حوادث لیگ فوتبال .بدهی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی دولت به گندم کاران خبرگزاری

- برای مشاهده کلیک کنید

از پول گندم کاران پرداخت میلیارد ریال خریداری شد از پرداخت 55 درصد مطالبات .پرداخت 70 درصد مطالبات گندم‌کاران جنوب فارس

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل تعاون روستایی فارس از پرداخت 70 درصد مطالبات گندم‌کاران جنوب استان خبر داد .خرید تضمینی گندم در خراسان شمالی جستجو تیتر یاب

- برای مشاهده کلیک کنید

گندم در خراسان رضوی شد پرداخت ناچیز مطالبات ریال از مطالبات گندم کاران .پول گندم خراسان رضوی کی پرداخت می شود

- برای مشاهده کلیک کنید

پول گندم خراسان رضوی کی پرداخت پرداخت خواهد شد از مطالبات گندم کاران .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
https://t.me/N1_idea