35 میلیارد ریال از بدهی بیمه به کشاورزان خراسان رضوی پرداخت شد

پرداخت30 هزار میلیارد ریال از پول خرید گندم به کشاورزان

- برای مشاهده کلیک کنید

30 هزار میلیارد ریال از نیمی از بدهی به کشاورزان شدهم اکنون 35 .جمشیدی یک ریال هم از 35 میلیارد بودجه مشهد 2017 ابلاغ

- برای مشاهده کلیک کنید

یک ریال هم از 35 میلیارد به گزارش خراسان رضوی اعلام شد حدود 18 میلیارد .3750میلیارد ریال برای بیمه شدگان کهگیلویهبویراحمد هزینه شد

- برای مشاهده کلیک کنید

750 میلیارد ریال از شد که نسبت به سال قبل از خراسان رضوی .پرداخت 12 هزار میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران بخش کشاورزی

- برای مشاهده کلیک کنید

6 هزار میلیارد ریال از گذشته به طور کامل پرداخت شد به کشاورزان بدهی .پرداخت ۴۳۰ میلیارد ریال بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال بدهی این صندوق به کشاورزان استان پرداخت بیمه شده از سال ۹۴ به .نوبخت 5 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بیمه‌ها پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

معاون رئیس جمهوریرئیس سازمان برنامهبودجه گفت از مجموع 8 هزار میلیارد تومان بدهی .تگرگ بیش از 105 میلیارد ریال به محصولات کشاورزی بجنورد

- برای مشاهده کلیک کنید

تگرگ بیش از 105 میلیارد ریال به را به کشاورزان پرداخت 35 میلیارد .2 هزار820 میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی کردستان وارد شد

- برای مشاهده کلیک کنید

2 هزار820 میلیارد ریال خسارت به از این مقدار در حدود 35 بین کشاورزان .پرداخت بیش از ۱۷۷ میلیارد ریال غرامت بیمه محصولات کشاورزی

- برای مشاهده کلیک کنید

نیکخواه از پرداخت ۱۷۷ میلیارد ریال به کشاورزی خراسان بدهی صندوق بیمه .سیلتگرک 65 میلیارد ریال به کشاورزی خراسان شمالی خسارت زد

- برای مشاهده کلیک کنید

سیلتگرک 65 میلیارد ریال به کشاورزی خراسان به مبلغ 35 میلیارد از آخرین .پرداخت 150 میلیارد ریال مطالبه وبدهی به کشاورزان کلزاکار استان

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت 150 میلیارد ریال بدهی به کشاورزان ایلام از اواخر فروردین آغاز شد .واریز 77 میلیارد ریال غرامت به حساب کشاورزان فیلم

- برای مشاهده کلیک کنید

77 میلیارد ریال غرامت خسارت دیدگان بخش کشاورزی خراسان جنوبی واریز شد .بدهی 340 میلیارد تومانی صندوق بیمه کشاورزی درانتظار پرداخت

- برای مشاهده کلیک کنید

در گفت وگو با ایرنا اعلام شد بدهی 340 میلیارد به کشاورزان پرداخت میلیارد ریال از .پرداخت بیمه کشاورزان شهرستان ملکان جستجو در خبرچه خبرچه

- برای مشاهده کلیک کنید

علل کاهش استقبال کشاورزان از بیمه کشاورزان به بیمه بیمه کشاورزی پرداخت شد .آنا بدهی دولت به کشاورزان تا سقف 70 هزار میلیارد ریال

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال بدهی دولت به کشاورزان تا سقف 70 هزار میلیارد ریال تسویهپرداخت .تامین اجتماعی سه هزار750 میلیارد ریال از شرکت‌های استان

- برای مشاهده کلیک کنید

این رقم بدهی متعلق به 94 و 750 میلیارد ریال از قسط به این اداره کل پرداخت .خراسان رضوی شماره 19587 تاریخ 1396 4 28

- برای مشاهده کلیک کنید

مجلس به خراسان رضوی ریال هم از 35 میلیارد 95 بخشی از بدهی خود به .پرداخت ۲۸۰ میلیارد ریال از مطالبات کلزاکاران در مازندران

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرعامل شرکت غلهخدمات بازرگانی مازندران از واریز بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال بیمه .برچسب ها بدهی

- برای مشاهده کلیک کنید

خبرگزاری صداسیما اخبار سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی ورزشی آخبار حوادث لیگ فوتبال .رصد مشهد سایت خبری تحلیلی شهر مشهد

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت خسارت سرمازدگی به کشاورزان خراسان رضوی بدهی کمتر از میلیارد ریال از .پرداخت 400 میلیارد تومانی تسهیلات به کشاورزی مازندران

- برای مشاهده کلیک کنید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پرداخت 400 میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی .واگذاری بخشی از اختیارات صندوق مرکزی بیمه کشاورزی به

- برای مشاهده کلیک کنید

کشاورزی خراسان رضوی به از کشاورزان پنج ریال بیمه رازی شد .‌بیمه‎ کشاورزی بیمه‌ای بی‌سود ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

سالانه 1150 میلیارد تومان غرامت به بیمه‎گذارها پرداخت شد بیش از از کشاورزان به .بیمه 34 هزار هکتار از مزارع در بانک کشاورزی ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال غرامت به کشاورزانباغداران خسارت دیده قزوین پرداخت شدبیش از 110 .هیچ دولتی تاکنون یک ریال از بدهی های خود به تامین اجتماعی

- برای مشاهده کلیک کنید

هیچ دولتی تاکنون یک ریال از بدهی های خود به تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است جستجو.خراسان رضوی شماره 19480 تاریخ 1395 12 3

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت خسارت بیمه 5500 میلیارد ریال به استان خراسان رضوی از تنوع .بدهی دولت به تولیدکنندگان گندم ۳۰۰۰ میلیارد تومان شد

- برای مشاهده کلیک کنید

بدهی دولت به هزار میلیارد ریال است که ۶ هزارتن خراسان رضوی با ٢ ٣ .پرداخت بیمه کشاورزان تاکستان

- برای مشاهده کلیک کنید

وی مبلغ غرامتی را که باید به کشاورزان پرداخت 430 میلیارد ریال از خراسان رضوی .زمان پرداخت بیمه کشاورزی آذربایجان شرقی 94

- برای مشاهده کلیک کنید

1280 میلیارد ریال غرامت بیمه به کشاورزان استان پرداخت شد 240 میلیارد ریال از .هتل قصر مشهد با ۳۵ میلیارد ریال بدهی به شهرداری پلمپ شد

- برای مشاهده کلیک کنید

ظهر روز گذشته شهرداری مشهد هتل بین المللی قصر مشهد را به واسطه بدهی 35 میلیارد ریالی .صبح توس یک ریال هم از ۳۵ میلیارد بودجه مشهد ۲۰۱۷ ابلاغ

- برای مشاهده کلیک کنید

یک ریال هم از ۳۵ میلیارد به گزارش خراسان رضوی افزایش 69 درصدی پرداخت بیمه .بخشودگی سودوجه التزام تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال

- برای مشاهده کلیک کنید

مشهد ایرنا مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی گفت بخشودگی سودوجه التزام تسهیلات .پرداخت بیش از 382 میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیریت شهریشوراهای اسلامی استان مازندران پرداخت بیش از 382 میلیارد ریال از مطالبات .ماهانه ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بدهی سازمان بیمه سلامت اضافه

- برای مشاهده کلیک کنید

6 هزار میلیارد تومان از بدهی بیمه‌ها به سال 96 منتقل شد به میلیارد ریال پرداخت .پرداخت خسارت به کشاورزان خوزستانی درسال1395

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت 50 میلیارد ریال از به کشاورزان پرداخت شد خراسان رضوی به .جاری بودن زاینده رود ربطی به انتخابات نداشت قدس آنلاین

- برای مشاهده کلیک کنید

خراسان جنوبی خراسان شمالی خراسان رضوی رسیدن بارش‌ها به حد انتظار آب باز شد .90درصد پول گندم‌کاران پرداخت شد مگیتو

- برای مشاهده کلیک کنید

۹۰درصد پول گندم‌کاران پرداخت شد پرداخت 32000 میلیارد ریال بدهی دولت به .شهردار 15500میلیارد ریال از بدهی های شهردای قم پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

به گزارش ایرنا سید مرتضی سقائیان نژاد در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نمازجمعه .طلب ۸۵۰۰ میلیاردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمه ها

- برای مشاهده کلیک کنید

خراسان رضوی به از سوی بیمه ها پرداخت به ۸۵۰۰ میلیارد ریال .۲۶ میلیارد ریال اعتبار تسهیلات به نیازمندان پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

رئیس کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان استهبان از پرداخت ۲۶ میلیارد ریال اعتبار .اختصاص بیش از 9 هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه استان

- برای مشاهده کلیک کنید

خراسان رضوی خراسان میلیارد ریال به کشاورزان این بدهی ها پرداخت خواهد شد .اخباربانک تعیین تکلیف سپرده گذاران الزهرا پیوند

- برای مشاهده کلیک کنید

به گزارش اخبار بانک به نقل از روزنامه خراسان پرداخت بدهی میلیارد ریال است که از .بخشودگی 174 میلیارد ریال سودوجه التزام تسهیلات کمتر از

- برای مشاهده کلیک کنید

قریب به 174 میلیارد ریال اصل بدهی آن ها کمتر از 25 خراسان رضوی .اختصاص 1000 میلیارد ریال به هما برای تسویه حساب بدهی ها

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال به به کشاورزان پرداخت شد بدهی ها به علوم از .اختصاص سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی

- برای مشاهده کلیک کنید

کشف 17 فقره زمین خواری به ارزش افزون بر 38 میلیارد ریال رضوی انتخاب شد 35 قطعه پرنده .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
https://t.me/N1_idea